Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Ako tvoríme obsah

Dopyt po informáciách zo strany spoločnosti a rodičov nás vedie k neustálemu overovaniu a porovnávaniu správ, odporúčaní a zaužívaných noriem. Berúc do úvahy kultúrnu a názorovú rôznorodosť sa pri tvorbe obsahu opierame o základné piliere vo výchove a vzdelávaní stanovené uznávanými inštitúciami. Čerpáme z vyhlášok a noriem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-pedagogického centra, Svetovej zdravotníckej organizácie, Americkej akadémie pediatrov a mnohých iných. Samozrejmosťou sú informácie založené na skúsenostiach pedagógov, odborníkov z praxe i rodičov samotných.

Obsahom našej stránky nekritizujeme iné výchovné postupy a nepokúšame sa nahradiť odbornú konzultáciu.

Ako pracovať s obsahom

Obsah stránky je rozdelený do štyroch kategórií. Každá kategória ponúka iný spôsob ako efektívne prispieť k správnemu rozvoju dieťaťa. Pomocou pracovných listov dieťa rozvíja a zdokonaľuje svoje zručnosti. Pohybové hry a správna výživa ho udržujú vo fyzickej kondícii a prispievajú k jeho zdravému rastu. Prostredníctvom tvorivých nápadov dieťa aktívne trávi voľný čas, čím si rozširuje obzory a poznáva svet okolo seba. Nemenej dôležitá je kategória zameraná na informačné technológie. Vďaka nej dieťa získava množstvo užitočných informácií o práci s výpočtovou technikou a vplyve médií. Zároveň ponúkame možnosť stiahnuť si nespočetné množstvo vzdelávacích aplikácií, ktoré poskytnú deťom vzdelanie a zábavu v sychravých dňoch, či v čakárni u lekára.

Zdieľanie obsahu

Aby sme mohli s istotou tvrdiť, že pracujeme a tvoríme pre rodičov, musíme rešpektovať ich názor a učiť sa z ich skúseností. Z toho dôvodu ponúkame možnosť zdieľať obsah stránky na sociálnych sieťach, podieľať sa aktívne na tvorbe obsahu a odoberať novinky. Pridajte sa k nám, pošlite nám návod ako aktívne využiť čas s vašimi deťmi, podeľte sa o zaujímavý recept alebo pošlite tip na skvelý zážitkový výlet.

Kontroverzné témy

Sme si vedomí, že v mnohých prípadoch existuje viac ako jedno riešenie problému a preto sa snažíme vniknúť do problematiky z viacerých uhlov. Chápeme, že obsah tejto stránky je čítaný rôznymi komunitami ľudí s rôznymi jazykovými, kultúrnymi ale i názorovými rozdielmi. Z toho dôvodu sa snažíme zaujať k sporným otázkam neutrálny postoj.

Marketing

Tvorba obsahu stránky nie je ovplyvnená žiadnymi marketingovými stratégiami. Zobrazovaná reklama podlieha nami vybraným kritériám a je použitá na podporu cieľov vo výchove a vzdelávaní predškolákov.  

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu