Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

O nás

Každá rodina je jedinečná. Každá má svoje pravidlá, zvyklosti i zvláštnosti. Ruka v ruke s týmito rozdielmi sa líšia aj názory na to, čo je najlepšie pre výchovu a vzdelávanie detí. I keď existuje niekoľko „univerzálnych“ pravidiel a princípov, omnoho viac je práve tých špecifických. V skutočnosti je rodičovstvo presne o tom – vedieť správne rozhodnúť, čo je pre rodinu najlepšie. Preto veríme, že každý dokáže robiť vo výchove svojich detí správne rozhodnutia, pokiaľ čerpá informácie z dôveryhodných zdrojov.

Rodičom a všetkým ostatným opatrovateľom ponúkame seriózne a pravidelne aktualizované informácie o výchove a vzdelávaní detí v predškolskom veku. Odborné fakty ale i praktické rady preložené do každodenného jazyka podporujeme príkladmi zo života. Vzhľadom k individualite detí vytvárame široké portfólio metodických postupov, nástrojov a návodov, ktoré dokážu uľahčiť cestu k efektívnemu rodičovstvu.

Andrea Húšťavová
Andrea Húšťavová

Andrea ako vyštudovaný sociálny pedagóg a súčasne matka dvoch predškolákov pomáha Našim deťom vyberať zo širokého portfólia informácií o výchove a vzdelávaní detí. Vzhľadom na rôznorodosť názorov a kultúr v našej spoločnosti hľadá optimálny spôsob ako viesť deti k samostatnosti, poskytnúť im všeobecné vedomosti  ale i základné pravidlá správania sa. 

Marcela Falátová
Marcela Falátová

Marcela sa vždy zaujímala o zdravý vývoj detí. Po niekoľkoročných skúsenostiach s prácou učiteľky v materskej škole sa zamerala na využívanie moderných technológií pri výchove a vzdelávaní predškolákov. V Našich deťoch zodpovedá za monitorovanie a vyhodnocovanie aplikácií. Vďaka tomu vám prinášame len tie aplikácie, ktoré spĺňajú naše prísne výchovno-vzdelávacie kritériá.

Anna Falátová
Anna Falátová

Anna do Našich detí prináša svoje bohaté skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania detí. Po celý život pracuje ako učiteľka a riaditeľka v materskej škole. Vo svojej práci sa opiera o základné piliere vo výchove, no s radosťou využíva aj moderné technológie a zavádza inovatívne postupy. 

Juraj Falát
Juraj Falát

Juraj je webový vývojár s viac ako 10-ročnými skúsenosťami, ktorý rád pracuje na zmysluplných projektoch. Práve Juraj zabezpečuje, že Naše deti fungujú správne, čím pomáha rodičom objavovať cestu k efektívnemu vzdelávaniu a výchove svojich detí.

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu