Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Podmienky používania

Vitajte na internetovej stránke www.nasedeti.sk ( ďalej tiež „webová stránka“,  „my“, „naša“ a príbuzné zámená).

Používaním tejto internetovej stránky súhlasíte s nižšie uvedenými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria právne záväznú dohodu obsahujúcu dôležité informácie o tejto stránke a o spôsobe jej používania. Jej prvým použitím vyhlasujete, že ste si tieto podmienky pozorne prečítali, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky, resp. štátu v ktorom sa nachádzate) a dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s používaním tejto internetovej stránky robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito podmienkami.
Vyhradzujeme si právo na zmenu, aktualizáciu alebo inú úpravu týchto zmluvných podmienok podľa nášho uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Preto si prosím prečítajte tieto podmienky vždy, keď používate naše služby. Pokračovaním v používaní tejto internetovej stránky po vykonaní takýchto zmien prijmete túto zmluvu tak, ako bola zmenená.

Používanie tejto webovej stránky podlieha nasledujúcim podmienkam. Čítajte pozorne:

  • Obsah tejto webovej stránky je určený len pre vaše všeobecné informácie a použitie. Môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Ani my, ani tretia strana neposkytujeme žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, včasnosť, výkonnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií a materiálov, ktoré sú zverejnené alebo ponúkané na tejto webovej stránke na akýkoľvek konkrétny účel. Beriete na vedomie, že takéto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby a výslovne vylučujeme zodpovednosť za akékoľvek takéto nepresnosti alebo chyby v čo najväčšej možnej miere povolenej príslušným zákonom.
  • Vaše používanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov na tejto webovej stránke je na vlastné riziko, za ktoré nebudeme zodpovední. Je vašou vlastnou povinnosťou zabezpečiť, aby všetky produkty, služby alebo informácie dostupné na tejto webovej stránke spĺňali vaše špecifické požiadavky.
  • Táto webová stránka obsahuje materiály, ktoré vlastníme alebo sú nám licencované. Akékoľvek reprodukcie, ktoré nie sú v súlade s oznámením o autorských právach, ktoré sú súčasťou týchto zmluvných podmienok, sú zakázané.
  • Všetky ochranné známky reprodukované na tejto webovej stránke, ktoré nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa alebo sú ním licencované, sú uvedené.
  • Neoprávnené používanie tejto webovej stránky môže spôsobiť nárok na náhradu škody a / alebo byť trestným činom.
  • Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sa poskytujú pre vaše pohodlie. Neznamenajú, že webové stránky podporujeme akýmkoľvek spôsobom. Nemáme žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok.
  • Aplikácie alebo služby týchto webových stránok môžu zahŕňať určité poplatky. Www.nasedeti.sk nezodpovedá za výber týchto poplatkov. Všetky spory alebo nároky týkajúce sa peňažných transakcií s tretími stranami sa netýkajú www.nasedeti.sk.
  • Neposkytujeme žiadnu záruku, že táto webová stránka neobsahuje vírusy; ani žiadny poskytovateľ obsahu na webových stránkach alebo ich príslušní zástupcovia neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o výsledky získané pri používaní týchto webových stránok. My, ani žiadny poskytovateľ obsahu tretej strany v žiadnom prípade nie je zodpovedný za akékoľvek priame, nepriame, vedľajšie, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti používať www.nasedeti.sk a / alebo naše služby. Súhlasíte s tým, že prevezmete všetky riziká spojené s používaním našej webovej stránky a služieb.

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu