Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Kreativita zabezpečuje všestranný rozvoj detí

Kreativita zabezpečuje všestranný rozvoj detí
Foto: Shutterstock

Tvorivé hry a aktivity hrajú centrálnu úlohu v úspešnom rozvoji a učení detí. Najmä batoľatá a predškoláci sú typickí expresívnym vyjadrovaním svojich nápadov a objavovaním sveta cez piesne, materiály, jazyk, pohyb, či dramatizáciu.
Predškolské obdobie je všeobecne najkreatívnejším obdobím celého detstva.

Neustále sa vyvíjajúca predstavivosť, hudobné cítenie, tanec a vizuálne schopnosti:

  • podporujú detskú kreativitu,
  • pomáhajú deťom vyjadriť svoje pocity a zlepšovať komunikačné zručnosti,
  • pomáhajú im rozvíjať, precvičovať a zlepšovať koordináciu a motoriku,
  • a dávajú šancu nájsť riešenie problému a nový pohľad na vec.

Podporovať optimálny vývoj dieťaťa prostredníctvom kreativity je možné v rôznych smeroch a oblastiach.

Fyzický rozvoj

Pohybové aktivity sa podieľajú na správnom vývine kostry, svalov, hrubej motoriky ale aj upevňovaní imunity a osvojovaní si zdravého životného štýlu. Pohybom pri hre alebo pri tanci deti vyjadrujú pocity šťastia, smútku, vzrušenia ale i hnevu. Získavajú zároveň kontrolu nad svojím telom a učia sa chápať svet okolo seba. Dieťa v jednej chvíli lieta ako motýľ, plazí sa ako húsenica a vzápätí sa mení na batmana s osuškou uviazanou okolo krku. Pri práci s papierom, farbičkami a rôznymi materiálmi si posilňujú koordináciu ruky a oka a cvičia jemnú motoriku, ktorú neskôr využijú pri písaní.

Sociálny rozvoj

Kreativita a aktivity s ňou súvisiace sú významným bodom v socializácii detí. Práve hraním a tvorením sa učia tímovej spolupráci. Snažia sa medzi sebou dohodnúť, určiť si pravidlá, rešpektovať sa, počúvať jeden druhého, zdieľať svoje vlastníctvo aj nápady.

Rozvoj poznávacích funkcií

Malé deti sa prostredníctvom umeleckých aktivít zoznamujú s farbami, materiálmi, tvarmi a technikami. Prechádzkou po prírode spoznávajú rôzne druhy stromov, farbu ich listov, vôňu dreva a drsný povrch kmeňov. Tieto skúsenosti a poznatky neskôr zúročujú vo svojich bádateľských aktivitách.

Emocionálny rozvoj

Cez umenie deti vyjadrujú zážitky, ktoré nevedia opísať slovami. Môžu nakresliť obrázok v nadživotnej veľkosti, preháňať vo veciach, ktoré sú pre nich dôležité. Ak oceníme ich kreativitu, pomôžeme im vedieť oceniť hodnotu ľudí a zvýšiť im sebavedomie.

Rozvoj predstavivosti a experimentovania

Aktívna detská predstavivosť naberá rozmer práve vďaka umeniu. Príklad: Miško sa rozhodol pri maľovaní použiť tri štetce naraz. Výsledok ho očaril. Požiadal preto učiteľku, aby mu štetce zviazala dohromady. Cez aktívne experimentovanie prišiel na novú techniku maľby. Hoci maľovať zviazanými štetcami nie je žiadna veľká veda, Miško získal zručnosť, ktorá mu neskôr pomôže pri objavovaní niečoho nového.

Rozvoj prostredníctvom dramatizácie

Deti  v predškolskom veku neraz prichytíme pri dramatizácii. V jednej chvíli sú z nich princezné a hasiči, inokedy kozmonauti a ježibaby. Prebrať na seba rolu niekoho iného a pozrieť sa na svet jeho očami pomáha deťom pochopiť dôležité aspekty života a vyjadriť svoje pocity.

S hraním rol úzko súvisí rozprávanie príbehov. Dieťaťu dáva možnosť budovať a precvičovať si slovník, používať predstavivosť a naučiť sa niečo o štruktúrovaní príbehov. Predškoláci sa zvyknú absolútne vcítiť do deja. Napríklad pri čítaní rozprávky pohybujú rukami, nohami a zapájajú mimiku kopírujúc udalosti v príbehu.

Hudobný rozvoj

Deti rady pracujú s hudobnými nástrojmi počnúc ich vlastným hlasom. Vyjadrujú tak svoje pocity a nápady. Páčia sa im opakujúce sa jednoduché melódie. Pomáha im to chápať rozdiel medzi rýchlym a pomalým, dlhým a krátkym, hlasným a tichým. Častokrát si opakujú pesničky spojené s počítaním a vypočítavaním, čo vedie k lepším matematickým predstavám. Môžu vytvárať vlastné texty, ktoré odrážajú ich skúsenosti a zážitky z okolitého sveta.

Hra je pre deti príležitosť učiť sa a rozvíjať nové zručnosti. Keď sa hrajú, zapájajú všetky svoje zmysly. Ich prostredníctvom zhromažďujú informácie o svojom okolí. Zostavujú si obraz o sebe, o druhých a o svete vôbec.

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu