Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Poznávajme s deťmi svet okolo nás

Svet okolo nás
Foto: Shutterstock

Zmyslom výchovy je, aby sa deti dokázali začleniť do spoločnosti, aby boli zdravé a aby neustále túžili spoznávať svoje okolie, nadväzovať nové kontakty, aby sa vedeli presadiť, jednoducho, aby boli dostatočne pripravené na budúcnosť. Potrebujú poznať svet okolo seba, naučiť sa ho chrániť a rešpektovať. Pomôžte svojim deťom, aby rady chodili do školy, tvorili, poznávali a objavovali nové veci.

Príroda a počasie - odpovede na všetečné detské otázky

Oblasť poznávania prírody a počasia je takmer nevyčerpateľná. Ako sa obliecť, keď prší? Akú stravu žerie kravička? Ktoré zvieratká živú vo vzduchu a ktoré vo vode? Je toľko otázok, ktoré deti potrebujú zodpovedať... Častokrát sem patria i otázky, na ktoré rodičia nepoznajú odpoveď. Vtedy prichádzajú na rad edukačné hračky a hry.

 

Naše tipy

Hry "na povolania"

Hranie rolí, alebo tiež dramatické hry, hrajú v živote predškoláka významnú úlohu. Práve dramatizácia pomáha dieťaťu tvorivo sa vyjadriť a spoznávať jednotlivé životné situácie. Učí ho dosiahnuť cieľ, zažívať pocity zodpovednosti, samostatnosti i nezávislosti.

 

Naše tipy

Aby sa dieťa nestratilo - učíme sa rozlišovanie pojmov a poznávanie zmyslov

Ak chceme, aby dieťa dokázalo prísť samo do školy, kúpiť si desiatu či neolizovať zamrznuté zábradlia, musíme ho naučiť základné pojmy. Dnes, zajtra, hore, dole, doľava, doprava, studené, horúce a omnoho viac...

 

Naše tipy

Ako dieťa naučiť merať, vážiť a orientovať sa v čase a priestore
 

Čo je ľahšie? Kilo peria, alebo kilo železa? Čo je dlhšie? Cesta do škôlky alebo cesta k starej mame? Stalo sa to včera alebo zajtra? Všetky tieto i ďalšie pojmy si dieťa potrebuje osvojiť aby príbeh či spomienka, ktorú vám rozpráva, dávali zmysel. Existuje niekoľko spôsobov ako deti naučiť hodiny, či jednotlivé časové údaje.

Naše tipy

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu