Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Význam a nácvik práce s nožnicami

Význam a nácvik práce s nožnicami
Foto: Shutterstock

Strihanie je jednou zo základných zručností, ktoré si dieťa v predškolskom veku osvojuje.
Pomáha rozvíjať jemnú motoriku a významne  napomáha v rozvoji bilaterálnej koordinácie. Dieťa sa tak zdokonaľuje v písaní a narábaní s drobnými predmetmi a učí sa používať obe strany tela súčasne. Napr. pri strihaní štvorca v jednej ruke drží papier a pri prechádzaní do pravého uhla ním musí otočiť.  Druhá ruka zatiaľ pracuje s nožnicami, otvára ich, zatvára a pohybuje nimi v smere línie. Strihanie je tiež ideálna činnosť na kreatívne strávenie voľného času. Vystrihovanie vzorov, či rôznych tvarov z farebného papiera sa dá využiť na lepenie koláží, priestorových objektov a iných dekorácií.
So základmi  práce s nožnicami sa dieťa stretáva doma v rodine alebo v materskej škole. Osvojiť si strihanie nožnicami nie je vždy jednoduché. V prvom rade je veľmi dôležité prispôsobiť výučbu lateralite dieťaťa. Niektoré deti sa naučia strihať samy, iným k tomu treba pomôcť. Vyžaduje si to nielen záujem zo strany dieťaťa, ale aj správny prístup rodiča. Ak dieťa nebude držať nožničky správne, ruka bude trpieť a vystrihnutá predloha bude pôsobiť neesteticky. V konečnom dôsledku dieťa ostane z neúspechu sklamané a prácu s nožnicami odloží na neurčito.

Správne nožnice

Predpokladom úspešného zvládnutia strihania sú správne zvolené nožnice. Najvhodnejšie sú kratšie nožnice so zaguľatenými špičkami. Dobre sa s nimi manipuluje, sú bezpečnejšie a pri strihaní lepšie vytáčajú drobné oblúčiky. Hoci je dĺžka strihu krátka, dieťa nimi dokáže vyvinúť potrebný dostatok sily. Zo všetkého najskôr však musí pochopiť, prečo nožničky strihajú a aké pohyby je potrebné pri tom vykonávať. Dieťaťu to môžeme naznačiť držaním vlastných nožníc alebo použitím tzv. terapeutických nožničiek, ktoré majú dve za sebou umiestnené oká, a tak umožňujú viesť ruku dieťaťa správnym spôsobom. V podstate sú to nožnice pre dvoch a pomáhajú deťom fixovať pohyb pri strihaní. Niektoré deti dokážu nožnice roztvoriť, ale spätný pohyb pri zatváraní nožníc už nedokážu (nezvládnu). Terapeutické nožnice sú výborný prostriedok, ako  ich to naučiť. Dieťa zastrihne a vy mu nožnice znovu otvoríte. Tento typ nožníc je často využívaný aj na rehabilitačné účely – u dospelých po úrazoch, mozgových príhodách a iných ťažkostiach, ktoré obmedzujú hybnosť a koordináciu pohybov. Predné oká sú pre deti alebo pacientov a zadné oká pre učiteľa alebo terapeuta. Vyrábajú sa aj v ľavostrannej variante.          

Terapeutické nožnice    

     Terapeutické nožnice                                  

                                

Správny úchop

Zvládnuť techniku strihania je náročná činnosť. Navyše všetky deti rady experimentujú, takže nie vždy dajú na rady dospelých a skúšajú strihať aj inými (vlastnými) spôsobmi. Štandardne platí, že palec patrí do vrchného otvoru, ukazovák podopiera nožnice odspodu a zvyšné prsty – podľa typu nožníc – sú v spodnom otvore, resp. za ním. Ľaváci pre správny úchop potrebujú ľavostranné nožnice. Vzhľadom na to, že takéto nožnice sú bežne dostupné a obstarávacia cena sa nelíši od ceny nožníc pre pravákov,  ich kúpou zabezpečíte svojmu ľavorukému dieťaťu rovnakú štartovaciu pozíciu ako má malý pravák.

Správny úchop nožníc

Správny úchop nožníc

                                                      

Správny postup

Predtým, ako sa s dieťaťom budeme venovať samotnému strihaniu, začíname spravidla trhaním – dieťa chytí do ruky papier a trhá ho na kúsky, najprv veľké, potom menšie, až úplne malé. Nasleduje tréning s Play dough. Je to mäkká poddajná hmota podobná plastelíne. Z tejto hmoty ušúľame hada a dieťa ho strihá na časti. Keď to zvládne, môžeme takého istého hada ušúľať z bežnej plastelíny, ktorá je pevnejšia. Ďalším krokom je slamka. Nastrihané kúsky slamky sa neskôr dajú využiť na navliekanie náhrdelníkov a pod. Od slamky prechádzame k prvému skutočnému odstrihnutiu. Z praxe je známe, že najvhodnejším a tiež najdostupnejším materiálom pre nácvik strihania je klasický kancelársky papier. Je dostatočne pevný, aby „neubiehal“, ale slabý natoľko, že sa dá bez námahy prestrihnúť. Silné a húževnaté materiály (kartón, látky a koža) sú pre nácvik nevhodné.
Presné strihanie prichádza postupne. Dieťa sa učí strihať podľa predlohy. Najprv strihá rovné čiary, potom cik-cak, nasledujú zakrivené línie (kruh, vlna, srdiečka). Na záver sa naučí strihať do pravého uhla (štvorce, obdĺžniky). Až po zvládnutí jednoduchých čiar a kriviek môžeme očakávať vystrihovanie konkrétnych obrázkov. Úlohu učiteľa a rodiča v tomto štádiu môžu prevziať pracovné listy alebo obrázkové časopisy. Úroveň náročnosti je potrebné prispôsobiť možnostiam dieťaťa vzhľadom k veku a individuálnym schopnostiam.

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu