Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Pozitívny vplyv videohier na vývoj dieťaťa

Pozitívny vplyv videohier na vývoj dieťaťa
Foto: Shutterstock

S prudkým rozvojom nových a vyspelejších technológií rastie aj počet detí, ktoré svoj čas venujú high-tech vymoženostiam a najmä videohrám. Pojem videohra sa často skloňuje v súvislosti s negatívnymi dopadmi na zdravie a vývin človeka. Aktuálne výskumy však prinášajú dobré správy. Čas strávený pri počítači pozitívne vplýva na zdravie, zvyšuje úroveň myslenia a prináša rôzne sociálne výhody. Pozrime sa na tieto tvrdenia bližšie.

Multitasking

Multitasking je základnou požiadavkou dnešnej spoločnosti a nevyhnutnou súčasťou budúcnosti. Označuje súbežné spracovanie viacerých úloh, resp. vykonávanie niekoľkých úloh súčasne. Videohra ponúka ideálnu príležitosť, ako túto schopnosť zdokonaliť. Mnoho hier je založených na logickom úsudku a kombinatorike. Od jednoduchších úloh prechádzajú k zložitejším, pričom hráč prirodzene využíva priestorovo – logické myslenie. Cibrí si vytrvalosť, presnosť a koordináciu ruka-oko. Hry nútia hráča k rýchlym rozhodnutiam, vedú k zlepšovaniu navigačných schopností a schopnosti predvídať. Vďaka tomu deti v jednom momente analyzujú, vyhodnocujú, plánujú, rozhodujú a zároveň dostávajú spätnú väzbu. Tieto zručnosti sa dajú efektívne využiť v budúcom povolaní, najmä v letectve, chirurgii, architektúre, či v armáde.

Spoločenská aktivita a tímová spolupráca

Videohry sú často spájané s rizikom sociálnej izolácie. Deti, ktoré sa nadmerne venujú počítaču, strácajú kamarátov, odcudzujú sa rodičom, vzdávajú sa svojich pôvodných záľub. Tento nepriaznivý status zmeníme, ak budeme pre deti vyberať hry založené na sociálnej interakcii, kooperatívnej hre a logistike. Hry, do ktorých sa zapája viac hráčov naraz, povzbudzujú deti k spolupráci. Učia ich spoločne plánovať, rešpektovať názory druhých, a tak dosiahnuť stanovený cieľ. Dieťa, ktoré sa zúčastní medzinárodnej hry, spoznáva iné národnosti a kultúry. Vytvára si nové priateľstvá a dostáva sa k základom cudzieho jazyka.

Sociálne interaktívne hry sú veľkou pomôckou aj pre introvertné typy detí, samotárov a deti trpiace autizmom. Je to pre nich ideálny spôsob, ako bez stresu komunikovať s inými ľuďmi.

Vzdelávanie

Hra je skvelým spôsobom, ako sa niečo naučiť. Je to motivácia pokračovať ďalej a zdokonaľovať svoje zručnosti. Školy po celom svete postupne začleňujú moderné technológie do vyučovania práve z dôvodu, že tento spôsob výučby udrží koncentráciu detí oveľa dlhšie.

Frustrácia vs. zvyšovanie sebavedomia

Nahromadený stres a hnev bývajú frustrujúce. Ak si dieťa nemá kde „vybiť energiu“ a potrebuje sa uvoľniť, videohra mu poskytne ideálny priestor. Pôsobí relaxačne až meditatívne. Introvertnému dieťaťu ponúka  príležitosť stať sa silným a dominantným, zvýšiť si sebavedomie a získať dôveru vo svoje schopnosti.

Telesná aktivita a tíšenie bolesti

Videohry našli uplatnenie aj v medicínskej praxi. Deti odkázané na nemocničnú starostlivosť vďaka nim vnímajú svoju situáciu oveľa znesiteľnejšie. Zároveň potrebujú podstatne menej liekov proti bolesti, pretože ich mozog sa pri hraní menej sústredí na bolesť.
Pokiaľ sa dieťa zahrá kinetickú hru s použitím rúk a nôh, je veľká pravdepodobnosť, že pri nej vydá rovnakú energiu ako behaním po dvore. Takýto typ videohry sa používa aj ako forma rehabilitácie po úrazoch pohybového aparátu.

Videohry a zábavné aplikácie prenášajú deti do sveta vzrušujúcich zážitkov. V ňom prežívajú neúprosné boje aj blažené chvíle pri dosiahnutí víťazstva. A práve vďaka tomuto svetu, kde si  zdokonaľujú strategické myslenie, riešia rôzne problémy alebo formulujú plány sa v realite oveľa efektívnejšie prispôsobujú rýchlym zmenám. Stávajú sa sociálnejšími, vzdelanejšími a úspešnejšími. 

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu