Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Význam a rozvoj kreativity v predškolskom veku

Význam a rozvoj kreativity v predškolskom veku
Foto: Shutterstock

Tvorivosť je schopnosť, ktorá umožňuje človeku prichádzať k novým nápadom, hľadať lepšie riešenia, vyjadriť iné umelecké formy, vymyslieť nové teórie a výrobky. Vo všeobecnosti je kreativita cenená najmä z dôvodu, že vedie k vytváraniu nového a užitočného.

Tvoriví ľudia sú motivovaní svojimi túžbami, záujmami a potrebami, ľahšie komunikujú s inými, sú schopní spolupráce, skôr pochopia druhých, sú úprimní sami voči sebe a dobre sa orientujú v nových situáciách.

Tvorivosť u detí je potrebné rozvíjať najmä v predškolskom veku, kedy sa najviac formuje osobnosť človeka. K rozvoju však nie je možné pristupovať direktívne, práve naopak – to je skôr spôsob ako potlačiť ich prirodzenú zvedavosť a nechať ich splynúť s ostatnými. O tvorivosti nemá zmysel hovoriť, treba ju dieťaťu ukázať, dodať mu odvahu riskovať a vidieť veci z iného uhla pohľadu. Je na rodičoch, aby vytvorili dieťaťu prostredie, ktoré mu umožní hrať sa a tvoriť bez obmedzení. Je potrebné, aby prijali jeho nezvyčajné nápady, nechali ho preskúmať všetky možnosti a pozdvihnúť dôležitosť procesu tvorenia nad výsledok samotný. Deti sú od prírody tvorivé, hravé, sú spontánnejšie než dospelí. Ak bude ich kreativita podporovaná a rozvíjaná, prejavia sa väčším zmyslom pre dobrodružstvo, experimentovanie a budú mať väčšiu predstavivosť.

Ako stimulovať tvorivý výkon

Tvorivý výkon dieťaťa nie je len vrodená dispozícia. V mnohých smeroch je ovplyvňovaný vonkajším prostredím. Na prvom mieste rodinou a školským prostredím, preto je vytvorenie optimálnych podmienok najmä úlohou rodičov.

Každé dieťa podporíme v tvorivosti ak:

 • prejavíme o jeho aktivity úprimný záujem
 • mu poskytneme istotu a pohodu bez pocitu napätia
 • budeme pozitívne hodnotiť jeho snahu
 • budeme tolerovať aj neúspechy
 • ak ho podporíme v húževnatosti a vytrvalosti

Ako zabezpečiť tvorivú atmosféru a ideálne prostredie

Každú činnosť spojenú s deťmi sprevádza rad rôznych faktorov.
Až po splnení všetkých týchto požiadaviek sa malý umelec dokáže naozaj sústrediť. Preto sa vždy uistite:

 • že je vycikaný, napitý, najedený, nechce sa mu spať, ani nie je chorý
 • že aktivita, ktorú budete robiť ho skutočne zaujíma a že má predpoklady na jej úspešné zvládnutie
 • doprajte mu prítomnosť kamarátov, alebo súrodencov, ak o to stojí
 • nechajte mu voľnú ruku pri výbere pomôcok a materiálov. Dovoľte mu zabávať sa, podporte jeho individualitu.
 • určite dieťaťu cieľ, ktorý má zvolenou aktivitou dosiahnuť. Len ak uvidí hotový výsledok, bude mať motiváciu pokračovať
 • pokúste sa mu ponúknuť aj aktivitu, ktorá je na prvý pohľad nad jeho sily, motivujte ho skúsiť niečo nové
 • podporte ho, pochváľte. Povzbudí ho do ďalšej práce.
 • myslite na jeho pocity. Dieťa sa musí dobre cítiť a byť uvoľnené.
 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu