Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Edukačné hračky a hry

Svet okolo nás

Zmyslom výchovy je, aby sa deti dokázali začleniť do spoločnosti, aby boli zdravé a aby neustále túžili spoznávať svoje okolie, nadväzovať nové kontakty, aby sa vedeli presadiť, jednoducho, aby boli dostatočne pripravené na budúcnosť.

Reč a komunikácia

Reč dieťaťa sa vyvíja postupne v určitých štádiách. Jednotlivé štádiá tohto vývoja sa nedajú preskočiť. Nižší stupeň vždy predchádza ten vyšší. Dieťa musí dozrieť. I keď nemôžeme tento proces urýchliť, môžeme ho dieťaťu uľahčiť.  

Pamäť, počty a čísla

Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku vytvára ich pozitívny postoj k matematike. S týmto pozitívnym postojom sa ľahšie modelujú zručnosti ako presnosť, pozornosť, schopnosť systematicky pracovať a rozvoj tvorivého a logického myslenia.

Fantázia a kreativita

Fantázia a kreativita hrajú ústrednú rolu vo všeobecnom vzdelávaní a rozvoji predškolákov. Deti v tomto veku objavujú svet a vyjadrujú svoje pocity práve prostredníctvom piesní, kostýmov, či rôznych výtvarných materiálov.

Jemná motorika

Jemné motorické zručnosti sú nevyhnutné pre výkon každodenných zručností. Bez schopnosti dokončiť tieto bežné úlohy môže trpieť detské sebavedomie, jeho akademická výkonnosť je ohrozená a jeho možnosti hry sú veľmi obmedzené.

Logika, stratégia a plánovanie

Aby z dieťaťa vyrástla osobnosť schopná riešiť rozmanité životné situácie, musí vedieť logicky uvažovať. Psychológovia uvádzajú, že rozvoj logického myslenia sa začína zhruba na úrovni štvrtého roku.

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu