Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Význam a rozvoj detskej kreativity

Význam a rozvoj detskej kreativity

Deti si v predstavách vytvárajú svoj vlastný svet, ktorý im pomáha chápať ten skutočný. Úlohou rodičov je podporovať ich fantáziu a poskytovať im dostatok kvalitných podnetov.

Kreatívne hry a aktivity zohrávajú v predškolskom veku kľúčovú úlohu. Pomáhajú deťom vyjadrovať svoje myšlienky a pocity, rozvíjajú ich tvorivosť, komunikačné zručnosti, umožňujú im nový pohľad na vec a dávajú šancu nájsť riešenia problémov. Deti skúmajú a spoznávajú svet prostredníctvom každodenných činností.

Význam rozvoja tvorivosti u detí je nesporný. Tvorivosť je podporovaná potrebou sebarealizácie, zvedavosti a inteligencie. Naopak, tlmí ju direktívny prístup dospelej autority, stereotyp a konformita. V tomto smere je zo strany rodičov mimoriadne dôležité byť inšpiratívnym vzorom svojim deťom. Nechať ich prirodzene objavovať, skúšať všetko nové, dať im priestor na sebarealizáciu. Deti, ktoré aktívne rozvíjajú svoju fantáziu, bývajú v budúcnosti úspešnejšie, komunikatívnejšie, schopné vlastných riešení, kreativity a húževnatosti. Nevzdávajú sa, majú život pestrejší, veselší a farebnejší.

Deti si v predstavách vytvárajú svoj vlastný svet, ktorý im pomáha chápať ten skutočný. Úlohou rodičov je podporovať ich fantáziu a poskytovať im dostatok kvalitných podnetov.

Učenie a rozvoj prostredníctvom výtvarných umení

Deti rady vyjadrujú svoju osobnosť prostredníctvom rôznych materiálov a farieb. Akonáhle poznajú základné tvary, začínajú experimentovať s textúrou a priestorom. Ideálnymi pomôckami pri ich tvorbe sú preto pastelky, farby, modelovacie hmoty, nožnice, lepidlo, či obyčajný papier. Nápadov na kreatívne strávenie času s deťmi existuje skutočne mnoho. Vytvárajte spoločne koláže, obrazy, kombinujte materiály a techniky. Nebojte sa použiť i netradičné prvky – piesok, perie, cestoviny, látky, gombíky alebo rôzne strukoviny. Vymyslite spoločne príbeh, vytvorte kulisy a hrajte sa.

Hudba a tanec

Hudba a tanec sú prostriedkom na vyjadrenie pocitov radosti a šťastia, ale i smútku a hnevu. Deti pomocou fantázie vkladajú do svojho hudobného prejavu prežité skúsenosti a túžby. Spievaný text si predstavujú vo veľmi živých obrazoch a prostredníctvom tanca rozvíjajú kontrolu nad svojím telom. Ľudové nápevy, riekanky a jednoduché choreografie otvárajú deťom novú dimenziu a zároveň prispievajú k rozvoju hrubej motoriky, reči, sluchu a pamäti.

Hranie rol a staviteľské hry

Dramatické stvárnenie situácie je nielen príležitosť na precvičenie slovnej zásoby, ale i priestor naučiť sa správne vyjadriť emócie. Hranie určitej roly pomáha dieťaťu vidieť svet z iného pohľadu a vžiť sa tak do inej, možno ešte neznámej, situácie. Hranie sa „na niečo“ alebo na „na niekoho“ , je zároveň veľkou výzvou detskej fantázie. Postavte s deťmi mesto z matracov, do neho obchodík z leporela a pridajte sa do hry. Akonáhle vás deti uvidia hrať sa, bude ich to inšpirovať a budú vás milovať ešte viac!

Svet príbehov a rozprávok

Rozprávkový dej je jednoduchý a riadi sa jednoznačnými pravidlami: dobro zvíťazí a zlo bude potrestané. Rozprávkový svet má požadovanú štruktúru, skutočnosť je prezentovaná jasne a zrozumiteľne. Takýto svet je pre dieťa bezpečný, ľahko sa v ňom orientuje a môže sa naň spoľahnúť. Rozprávky a príbehy mu pomáhajú pochopiť fungovanie skutočného sveta.  Je všeobecne známe, že čítanie a rozprávanie príbehov obohacuje detskú fantáziu. Deti milujú príhody zo života, ale aj tie vymyslené. Skúste sa spolu zamyslieť..., čo budeš robiť, keď vyrastieš, ako to asi vyzerá v zemi, na čo myslí mačička, keď sa vyhrieva na slniečku... a podobne.    

„Ak bude mať dieťa podporujúce, láskyplné a podnetné prostredie bez: „nerob to, nelez tam, nech sa nezašpiníš, nech nespadneš, nech sa nezraníš...“, potom sa nebude báť prejaviť svoj vnútorný svet i navonok, naučí sa byť bezprostredné, sústredené, naučí sa zdravej komunikácii, sociálnej interakcii, rozvinie sa motoricky, samoobslužne, telesne i duševne... jednoducho všestranne.“ - Ivana Vlková, www.predskolnipripravka.cz

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu