Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Význam a rozvoj jemnej motoriky

Význam a rozvoj jemnej motoriky
Foto: Shutterstock

Každý pohyb, ktorý urobíme, je výsledok činnosti našich svalov. Svaly jemnej a hrubej motoriky nám umožňujú siahať na predmety, dotýkať sa ich, narábať s nimi a koordinovať ruky so zrakovým vnemom. Vďaka tejto schopnosti sme nielen fyzicky aktívny, ale dokážeme vykonávať mnohé rutinné činnosti akými sú písanie, rozprávanie, odomykanie dverí, či navliekanie nite do ihly. Aj keď sa tieto zručnosti môžu javiť ako samozrejmé, je potrebné ich od útleho veku starostlivo trénovať. Postupný rozvoj svalov umožňuje dieťaťu vykonávať stále nové činnosti a tým napredovať. Rôznorodosť aktivít a spôsob ich prevádzania rozvíja odlišné svaly našej motoriky. Napríklad – pri kreslení rovnej čiary sa rozvíjajú iné svaly ako pri kreslení kruhu a dieťa, ktoré nie je schopné kresliť kruhy, môže mať v budúcnosti problém pri písaní oblých písmen.

Uvoľňovacie cviky a cvičenia

Na posilnenie svalov jemnej motoriky existuje celý rad cvikov a cvičení. Ich cieľom nie je len uvoľnenie ramena, zápästia a prstov, ale aj zlepšenie koordinácie ruka - oko, zdokonalenie zmyslového a priestorového vnímania, či poznávanie tvarov a smerov. Uvoľnená ruka pri písaní vo veľkej miere ovplyvňuje neskorší grafický výkon dieťaťa. Nadmerný tlak neumožňuje plynulosť pohybu ruky ani plynulosť vedenia čiar.
Uvoľňovacie cviky je vhodné realizovať vždy pred kreslením, resp. písaním. Výber cviku a námetu neriešime podľa veku dieťaťa, ale podľa jeho schopností. Vo všeobecnosti sa odporúča postupovať od najjednoduchších a obtiažnosť meniť podľa zručnosti dieťaťa. Pri práci striedame veľkosti a tvary pracovnej plochy a rovnako obmieňame aj grafické pomôcky. Môžeme využívať rovné alebo šikmé plochy, baliaci papier, lesklý papier, tvrdé, či naopak mäkké ceruzky, štetce, či kriedy. Striedaním materiálov, veľkostí a tvarov plochy si dieťa osvojí správny prístup k ploche a jej využitiu.

Samotné cvičenie môžeme rozdeliť do troch častí: rozhovor o obrázku, pohybová príprava a grafické stvárnenie.

Deti najskôr oboznámime s obrázkami, ktoré budú kresliť. Následne ich spoločne pomenujeme a vymyslíme k nim krátke príbehy (napr. rozprávame sa o včielke – prezeráme si obrázky, sledujeme jej sfarbenie a dráhu letu). Po predchádzajúcej príprave sa snažíme pohybom vyjadriť daný obrázok (napr. let včielky). Každý nový tvar skúšame nakresliť najskôr fiktívne, prstom vo vzduchu, pričom dieťaťu vedieme ruku. Pohyb spoločne niekoľkokrát opakujeme a potom to dieťa môže skúsiť  samostatne. Dieťa prejde krúživým pohybom po papieri a až potom kreslí ceruzkou. Nacvičujeme najprv jednoduché a potom zložitejšie tvary, napr. prechádzame od čmáraníc k oválom. Veľkosť tvaru postupne zmenšujeme. Je vhodné využívať námety a vzory, pri ktorých má dieťa stanovené, kadiaľ bude viesť stopu. Tým, že je smer vedenia stopy daný, cviky umožňujú automatizáciu pracovných návykov (držanie pera, postavenie ruky, sklon papiera a pod.).
Na tieto cvičenia môžeme využiť aj bežne dostupné pracovné listy, ktoré v prípade potreby dostatočne nahradia chýbajúcu výtvarnú zdatnosť rodičov.

Postup práce s pracovnými listami

1.Nenáročné grafomotorické uvoľňovacie cviky
Dieťa vedie čiaru medzi dvoma, dostatočne širokými, predkreslenými líniami. Náročnosť rastie s počtom záhybov a zužujúcim sa priestorom pre vedenie čiary. Zvýšené nároky na vizuálnomotorickú koordináciu predstavujú dráhy tvorené jedinou líniou.

2.Obťahovacie, jednoťažné cviky
Jedným z najjednoduchších obťahovacích cvikov je kreslenie kruhu. Kruh sa však stáva uvoľňovacím cvikom až vo chvíli, kedy je jeho kreslenie dobre zvládnuté a zautomatizované. Od kruhu následne postupujeme k zložitejším obrázkom, ktoré je možné obkresliť jedným ťahom.

3.Grafomotorické cviky zamerané na písanie – horné a spodné oblúky, spojené oblúky.
Pracovné listy s týmto zameraním sú vhodné pre deti predškolského veku. V tomto období neslúžia ako uvoľňovacie cviky, ale rozvíjajú grafomotoriku a vizuálnomotorickú koordináciu, ktoré sú dôležité pre správny nácvik písania. Aj tu platí pravidlo bezpečného zvládnutia a zautomatizovania kreslenia. Dôležité je osvojenie si plynulého pohybu po papieri, vo vodorovnom smere zľava doprava a v zvislom smere.

Hry a aktivity

Jemnú motoriku nemusíme precvičovať len pomocou pera a papiera. Existujú aj iné zábavné formy, ktoré deti s radosťou privítajú. Hry a  aktivity na rozvoj grafomotorických zručností predstavujú zväčša bežne dostupné hračky, prípadne automatické činnosti z bežného života.

 • Skladanie a stavanie
  Do tejto kategórie činností môžeme zaradiť kocky, vlaky, mosty, veže, hrady, mozaiky a stavebnice.
  Pri hre postupne prechádzame od väčšieho materiálu k menšiemu a cvičíme uchopovanie končekmi prstov. Dieťa by si malo osvojiť  stavanie radu (resp. vlaku) z rôznych prvkov, dodržiavať pravidelné medzery, triediť materiály podľa veľkosti a farby.
 • Koráliky
  Deti zbožňujú koráliky. Obzvlášť dievčatá. Môžu vyrábať rôzne náhrdelníky a náramky, prípadne si prácu spestriť cestovinami, kancelárskymi sponkami alebo rozstrihanými slamkami. Chlapci môžu pomáhať triediť tieto materiály podľa veľkostí a farieb, prípadne ich rozdeľovať do fliaš s úzkym hrdlom.
 • Skrutkovanie uzáverov, montovanie a práca s náradím
  Tieto činnosti môžu byť vhodnou alternatívou výroby bižutérie u dievčat. Každý chlapec rád pribije kliniec, alebo zaskrutkuje uvoľnenú stoličku.
 • Šnúrky a gombíky
  Prevliekanie šnúrok cez otvory najrôznejších tvarov je vo všeobecnosti veľmi obľúbené. Stačí, ak vystrihneme z kartónu ľubovoľný tvar a dierkovačkou do neho urobíme otvory. Prácu si môžeme spestriť prišívaním veľkých gombíkov ihlou s tupým hrotom. Pre chlapcov môže byť zaujímavejšie robiť uzlíky na šnúrkach, skúsiť niekoľko uzlíkov vedľa seba a precvičiť si tak schopnosť odhadnúť a udržať medzi nimi vzdialenosť. S touto činnosťou úzko súvisí aj nácvik zaväzovania šnúrok na topánkach.
 • Pomoc pri činnostiach v domácnosti
  Na rozvoj jemnej motoriky sa dajú využiť takmer všetky drobné práce v domácnosti. Ich výber je potrebné prispôsobiť schopnostiam detí. Napr. vykrajovanie cesta, krájanie zeleniny, presýpanie, používanie štipcov na bielizeň, zamykanie, odomykanie, mletie ručným mlynčekom, motanie klbiek vlny, solenie polievky a iné.
 • Práca s papierom a modelovacou hmotou
  Hier s týmito technikami poznáme mnoho. Papier sa dá stláčať, obtrhávať, skladať, vystrihovať, otláčať. Môžeme vytvárať puzzle, pečiatky, skladačky, harmoniky, guličky, alebo rôzne koláže a geometrické tvary. Práca s modelovacou hmotou alebo jedlým cestom je o niečo zložitejšia, ale ponúka ešte väčšie množstvo zábavy.
 • Spoločenské hry
 • Kartové hry, stolové hry, mikádo, domino
 • Poznávanie predmetov hmatom
  Pri hre sa snažíme vyhľadať v miske rovnaké predmety bez použitia zraku, pričom môžeme využiť cestoviny, obilie, kamienky, strukoviny, koráliky, či gombíky. Deti sa isto rady zabavia aj kreslením do krupice, múky, alebo do piesku.

Hier a aktivít na domáce precvičovanie a zdokonaľovanie jemnej motoriky je obrovské množstvo. Stačí sa poobzerať okolo seba a motivovať seba i svoje dieťa k činnosti, ktorá možno nie je klasifikovaná ako hra, ale o to väčšiu zábavu a poučenie ponúka. 

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu