Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

9 zábavných hier na rozvoj sluchu

9 zábavných hier na rozvoj sluchu
Foto: Shutterstock

Rozvíjanie sluchového vnímania v predškolskom veku je nesmierne dôležité. Dieťaťu umožňuje nie len dobre čítať a písať, ale aj vnímať výklad v škole a správne reagovať na inštrukcie učiteľa. Jednotlivé schopnosti sluchového a fonematického vnímania je možné cibriť už od útleho veku. Vyskúšajte so svojimi ratolesťami tieto jednoduché hry.  

Tlieskanie na slovo

Hra, ktorá precvičuje akustickú pozornosť, sústredenie a rozlišovanie podstatných zvukov od nepodstatných. Môže mať viacero stupňov náročnosti, každý je potrebné zohľadniť  podľa veku dieťaťa. Vyberte si krátky text a dohodnite sa na slove, pri počutí ktorého dieťa zatlieska. V texte by sa malo toto slovo viackrát opakovať.
Najjednoduchší stupeň – čítajte text tak, aby vám dieťa nevidelo na ústa a požiadajte ho, aby pri počutí určeného slova tlesklo rukami.
Náročnejší stupeň – ak dieťa zvládne cvičenie bez chyby, pustite tichú hudbu a cvičenie opakujte
Najnáročnejší stupeň – pustite hovorenú reč z televízie alebo rádia a urobte cvičenie ešte raz.

„Moja teta má mačku"

Dieťa má za úlohu reagovať na slovo mačka. Vždy, keď toto slovo začuje, musí sa postaviť. Predriekajte mu: "Moja teta má psa. Moja teta má korytnačku. Moja teta má stôl. Moja teta má mačku." Teraz dieťa musí vstať. Ďalej pokračujte: "Moja teta má ..." Akonáhle sa medzi slovami opäť objaví mačka, dieťa sa posadí. Táto hra sa dá hrať súčasne s viacerými deťmi, kedy každé dieťa dostane iné slovo, pri ktorom si má stúpnuť alebo sadnúť. Úvodnú vetu môžeme obmeniť, napr.: „Peter zjedol ..." a opäť určíme slovo, na ktoré si dieťa stúpa a sadá.

Rozlíš slová vo vete

Dieťaťu povedzte vetu. Začnite s kratšími vetami a postupne počet slov rozširujte. Dieťa má za úlohu určiť počet slov vo vete, pričom aj predložka je samostatné slovo. Napr.: Mamička varí. Dnes vonku prší. Na stole leží pero. A neustále počet slov zvyšujeme. Z počiatku je vhodné, aby si deti počet slov počítali na prstoch, alebo môžu používať kartičky. Každá kartička bude znázorňovať jedno slovo. Nakoniec kartičky spočítajú a tým určia počet slov vo vete.

Rozlož slová na slabiky

Deťom hovorte rôzne slová a ony ich budú rozkladať na slabiky. Začnite od jednoduchších - kosa, noha, auto, lavica ... Vyberajte slová s rôznym počtom slabík, napr. opica, dupot, kôl, dom, kočík, liaheň a pod. Pokiaľ má dieťa problémy slabiky rozlíšiť, vyzvite ho, aby si položilo ruku pod bradu a slovo nahlas vyslovilo. Koľkokrát ucíti, že mu ruka poklesla, z toľkých slabík sa slovo skladá.

Slovný futbal

Dieťaťu povedzte ľubovoľné slovo. Jeho úlohou bude vymyslieť také slovo, ktoré sa začína na posledné písmeno alebo slabiku vami povedaného slova. Hra pokračuje slovnou prestrelkou medzi vami a dieťaťom, napr. kura – rak - Kamil – Milka ...

Urči prvú a poslednú hlásku slova

Dieťa určuje prvú hlásku v slove, ktoré mu predriekate. Najskôr používajte jednoduchšie slová, postupne ich zmeňte na ťažšie, v ktorých je po prvej hláske spoluhláska. Napríklad: dvere - d, blato - b, stôl - s a pod. Túto úlohu môžete pozmeniť tak, aby dieťa určovalo poslednú hlásku slova. Napríklad: noc-c, vlak -k, motor - r a pod.

Rovnaké a rozdielne slová

Dieťaťu hovorte rôzne slová a ono bude určovať, či sú rovnaké alebo nie. Rozlišujte slová podľa dĺžky (bábka vs. babka), mäkčenia (plný vs. plní) a pod. Z dvojíc týchto slov sa spoločne snažte tvoriť vety. Upevníte tak u dieťaťa chápanie významu a rozlíšenia slov.

Čo to bolo? Aký zvuk?

Pripravte si predmety vydávajúce zvuky – bubon, trúbku, umelú fľašu s vareškou alebo iné. Dieťa s nimi oboznámte. Následne sa k vám otočí chrbtom a pri zvuku háda, o ktorý predmet išlo. Môžete mu dať k dispozícii obrázky predmetov a daný predmet môžu zdvihnúť a ukázať.

Telefón

Deti sedia v kruhu a jeden druhému postupne šepkajú do ucha vetu, ktorú vymyslel prvý hráč. Posledný hráč povie vetu nahlas.

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu