Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Rozvoj pamäti a koncentrácie

Rozvoj pamäti a koncentrácie
Foto: Shutterstock

V období predškolského veku dochádza u detí k veľkému rozvoju pamäti, ktorý je podmienený aj zlepšujúcou sa schopnosťou koncentrácie pozornosti. Schopnosť koncentrácie pozornosti má vplyv najmä na krátkodobú pamäť, ktorá je vstupnou bránou do procesu pamätania si. Krátkodobá pamäť trvá iba niekoľko sekúnd  a ak sa dieťa nesústredí, nedôjde k zapamätaniu si informácií. Zvyšovaním kapacity pamäti sa zlepšuje schopnosť pohotovejšieho osvojenia si nových poznatkov. V období nástupu do základnej školy by dieťa malo byť schopné plne sa sústrediť približne 10 - 15 min. Ak to nedokáže a dochádza u neho k výpadkom pozornosti, je ohrozená jeho schopnosť získavania nových informácií, ich zapamätávania si a tým schopnosť učiť sa. Úroveň koncentrácie tak priamo súvisí so školskou zrelosťou.

Tréning pamäte a pozornosti

Dieťa vo veku 3 až 4 roky by malo vedieť zapamätať si vetu zloženú z troch až štyroch slov. Predškolák by mal zvládnuť zopakovať štyri náhodne zvolené čísla, alebo vetu z piatich až šiestich slov. Všetky deti však nie sú rovnaké. Niektoré sa sústredia ľahko a vydržia sa venovať jednej činnosti pomerne dlhý čas, iné neustále odbiehanú od jednej hry ku druhej. Ostáva na rodičoch a pedagógoch, aby s deťmi tieto zručnosti trénovali. Učitelia upozorňujú na veľké rozdiely medzi žiakmi, ktorí sú po tejto stránke stimulovaní, a žiakmi, ktorí takto stimulovaní nie sú. Povzbudzovaním vnímania sa cvičia zmyslové funkcie čím sa zvyšuje koncentrácia pozornosti. Práve miera pozornosti určuje kvalitu výkonu a dĺžku práce učiteľa s dieťaťom. S tréningom pamäti je preto dobré začať už v útlom veku. Nie je to nič náročné. Kapacitu pamäte je možné zlepšovať vhodne zvolenými hrami, pracovnými listami a úlohami, ale aj správnym životným štýlom. V tomto smere je nevyhnutné dbať aj na vyváženú stravu. Začať treba už raňajkami. Niektoré štúdie poukazujú na to, že deti, ktoré neraňajkujú, majú horšie známky v škole, viac vyrušujú, sú nepozorné a ťažšie sa učia. Je dôležité podporovať dieťa aj v aktívnom trávení voľných chvíľ, pestovať u nich lásku k športu a rozvíjať ich pohybové aktivity (najmä tie, o ktoré sa samy zaujímajú). Prínosom je pohyb na čerstvom vzduchu, resp. prechádzky do prírody.

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu