Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Ako vybrať vhodný krúžok pre dieťa?

V živdieťaťa ote každého nastane chvíľa, keď sa jeho rodičia, alebo ono samo, rozhodne navštevovať záujmový krúžok. Niekedy má na to dieťa evidentné predispozície, niekedy plní sen svojim rodičom a niekedy sa jednoducho „opičí“ po svojich kamarátoch. Nech je to akokoľvek, mimoškolské aktivity pomáhajú deťom rásť, učia ich samostatnosti a dvíhajú im sebavedomie. Samozrejme len vtedy, ak sa venujú tomu, čo ich baví. Ako teda správne vybrať krúžok pre svoje dieťa?
Foto: Shutterstock

V živote každého dieťaťa nastane chvíľa, keď sa jeho rodičia, alebo ono samo, rozhodne navštevovať záujmový krúžok. Niekedy má na to dieťa evidentné predispozície, niekedy plní sen svojim rodičom a niekedy sa jednoducho „opičí“ po svojich kamarátoch. Nech je to akokoľvek, mimoškolské aktivity pomáhajú deťom rásť, učia ich samostatnosti a dvíhajú im sebavedomie. Samozrejme len vtedy, ak sa venujú tomu, čo ich baví. Ako teda správne vybrať krúžok pre svoje dieťa?

 

Čo rodičia a deti od krúžkov očakávajú?

Rodič je ten, kto definitívne rozhodne čomu sa jeho dieťa bude najbližší rok venovať. Prirodzene, chce sa rozhodnúť správne a tak berie do úvahy viacero faktorov. Chce, aby sa jeho dieťa naučilo niečo nové a užitočné. Chce, aby rozvíjalo svoj prirodzený talent, aby zmysluplne trávilo čas a neflákalo sa len-tak po ulici. Mnohokrát však posledné slovo udáva prestíž. Veď kto by netúžil mať doma výnimočný talent? A čo očakáva dieťa? Dieťa sa chce baviť, hrať sa, užiť si čas s priateľmi.
Ktoré faktory by mali byť pri výbere skutočne smerodajné?

 

Na čo sa zamerať a na čo si dať pri výbere krúžku pozor

Vek

V dnešnej dobe existujú voľnočasové aktivity pre deti už od útleho veku. Potomok ešte ani nesedí a už s ním mamička beží do detského centra, aby podporila jeho fyzický i psychický potenciál. V zásade na tom nie je nič zlé, bábätko zaťapká ručičkami, pogúľa sa po žinenke, ponaťahuje mamičke vlasy a spokojné, unavené zaspí v kočíku po ceste domov. Robí teda to, čo je jeho veku blízke a prirodzené. Preto krúžky svojim deťom vyberáme podľa toho, čo je na svoj vek schopné zvládnuť.

Osobnosť a temperament

Dievčatko, ktoré tancuje aj na zvučku televíznych správ, asi nepoteší, že dvakrát za týždeň musí chodiť na karate. Rovnako ako neposedný šuhajko nebude vyhrávať serenády na harfe. Čo vlastne vaše dieťa baví? S čím sa hrá? Maľuje, spieva, stále kope do lopty? Je to introvert alebo extrovert? Pred definitívnym výberom je vhodné navštíviť modelové hodiny – zoznámiť dieťa s vybranou aktivitou, s prostredím, v ktorom sa odohráva, s ľuďmi, ktorých tam bude stretávať. Možno zaplatiť pár úvodných lekcií, aby si to mohlo vyskúšať.

Vzdialenosť a ostatné povinnosti

Ak dieťa navštevuje krúžok, ktorý je na druhom konci mesta a navyše v čase, ktorý vám veľmi nevyhovuje, poriadne to naruší rodinný kolobeh. Vozenie sa autom, alebo zdĺhavé dochádzanie spôsobí, že dieťa uviazne v kolotoči povinností. Pokiaľ vybraný krúžok nie je skutočne niečo, čo miluje, čoskoro sa mu to môže zunovať. Veď komu by sa chcelo hneď po škôlke utekať na autobus, či merať dlhú cestu peši za ďalšími povinnosťami. Zvlášť, ak sa ostatní kamaráti hrajú na ihrisku pred domom.

Finančná náročnosť

Existujú krúžky, ktoré sú skutočne finančne náročné. Dieťaťu je potrebné zabezpečiť vybavenie, oblečenie, obuv, mnohokrát aj služby trénera, či uhradiť poplatok umeleckej škole. Dopredu preto dobre zvážte, či si túto záľubu budete môcť dovoliť.

Perspektíva

To, či je krúžok perspektívny do budúcna, je na začiatku veľmi ťažké zhodnotiť. Stane sa, že dieťa po pár hodinách vyhlási, že ho to nebaví a viac tam nepôjde. V tomto prípade sa odporúča trvať na tom, aby dokončilo minimálne začatý polrok. Samozrejme s ohľadom na jeho psychické dispozície.

 

Výber krúžku podľa veku

0-3 roky

V tomto veku sú ideálne najmä pohybové aktivity, kde sa detičky zoznamujú s kolektívom. Patria sem cvičenia pre bábätká, pesničkové hry alebo hry s rytmickými nástrojmi.

3-4 roky

Od troch rokov veku deti čoraz viac inklinujú k pohybovým aktivitám, potrebujú si jednoducho vybiť energiu. Ďalšou obľúbenou činnosťou sa zväčša stáva kreslenie a maľovanie. Medzi krúžky vhodné do tohto obdobia sa radia: detský aerobik, rôzne druhy cvičení, plávanie, výtvarné aktivity, napr. keramika. V rámci hudby je vhodné začať so spevom či zobcovou flautou.

5-6 rokov

Predškolák má svoje záujmy viac-menej vyhranené. Dokáže sa lepšie sústrediť a k obľúbeným činnostiam sa opakovane vracia. Týmto deťom je možné vybrať takmer akýkoľvek krúžok – hudobný nástroj, spev, rôzne druhy športu, dramatický krúžok či začiatky cudzieho jazyka.

7 a viac

S nástupom do školy dieťa získava nové zručnosti a okruh jeho záujmov sa rozširuje. Zároveň fyzicky zosilnieva a preto je prirodzené, že inklinuje aj k náročnejším záľubám, napr. bojovým a kolektívnym športom či zložitejším druhom tanca.

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu